Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat je tevreden bent over YourMacStore en onze producten. Wij zullen er dan ook alles aan doen om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is het voor ons wellicht aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als je vindt dat je niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers, je niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien je vindt dat jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan je jouw ongenoegen kenbaar maken aan de afdeling Klachten.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

 U kunt uw klacht indienen via verschillende opties die getoont worden op onze contactpagina of je kunt een chat starten met een van onze medewerkers.

Tevens kan je een schriftelijke klacht insturen naar:

Lavador Retail BV
TAV afdeling Klachten
Burgemeester Verderlaan 11E
3544 AD Utrecht
030-2270120

Je ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van je klacht.:

Je klacht wordt in behandeling genomen indien:

  • Je bij YourMacStore een bestelling hebt gedaan;
  • Je naam/adres/woonplaats vermeld staat;
  • Je de klacht binnen een redelijke termijn bij ons gemeld hebt.
  • Klacht over een defect aan een product dient zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek gemeld te worden. Een termijn van 2 maanden wordt in ieder geval als redelijk beschouwd.


Van wie en wanneer verneem je de uitspraak? Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor je de uitspraak over jouw klacht hebt ontvangen. Je ontvangt een reactie van het hoofd van de afdeling Klantenservice.

Als je het niet eens bent met de reactie van het hoofd van de afdeling Klantenservice, kan je overwegen je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.